Header TRAG 1600x688

Krila Logo

Krila – terapijsko jahanje

E4c - Podaci o partneru

A.2 Osoba odgovorna za upravljanje projektom (kontakt osoba)

Pozicija: Predsjednik

Prezime: Tuksar

Ime: Saša

Uloga u organizaciji: Voditelj projekata

E-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Telefon: +385912537191

A.3 Osoba ovlaštena za zastupanje organizacije (zakonski zastupnik)

Pozicija: Predsjednik

Prezime: tuksar

Ime: saša

Uloga u organizaciji: Voditelj projekata

E-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Telefon: +385912537191

B.2 Ciljevi i djelatnosti organizacije

1) navedite kratku prezentaciju vaše organizacije koje se odnose na domenu koju pokriva projekt. (maksimalno 1000 znakova)

Krila – terapijsko jahanje, udruga osoba sa cerebralnom i dječjom paralizom je nevladina, nestranačka, neprofitna dobrotvorna udruga građana osnovana radi ispunjenja zdravstvenih, socijalnih, odgojno-obrazovnih, kulturnih, ekoloških i humanitarnih ciljeva i uvjerenja neposredno vezanih za pomoć djeci i mladima sa cerebralnom i dječjom paralizom, a posredno svim osobama s invaliditetom te zaštite njihovih ljudskih prava i sloboda.


Pokazatelji rezultata 2011-2015.:

1. Broj provedenih postupaka psihoterapije - 1555

2. Broj provedenih tretmana terapijskog jahanja - 3628

3. Broj treninga sportske sekcije - 506

4. Broj provedenih tretmana Bobath neurorazvojne terapije - 2070

5. Broj provedenih tretmana senzorne integracije - 34

6. Ukupan broj provedenih terapijskih tretmana - 7793

7. Broj volontera - 957

8. Broj sati volontiranja - 33253.5

9. Broj pojedinačnih korisnika uključenih u program - 278

10. Broj korisnika koji dolaze iz partnerskih organizacija - 138

11. Ukupan broj korisnika - 416

12. Postotak korisnika koji koriste dva programa (hipoterapija i Bobath NRT) - 48%

13. Broj provedenih projekata Grada Zagreba - 13

14. Broj provedenih nacionalnih projekata - 8

15 broj provedenih projekata EU - 4

Broj zaposlenih - 4

Broj konja - 12

B.3 Ostale potpore EU

Navedite projekte za koje je organizacija ili odjel odgovoran za upravljanje ovom prijavom dobio financijsku potporu iz programa EU tijekom posljednje tri godine

Programme or initiative* Reference number* Beneficiary Organisation* Title of the Project
LLP, Grundtvig; 2012.-2014. 2012-1-GR1-GRU06-10481 2 TRAG “Taught me how to walk...”

HRD, European Social Fund; 2014.-2015.

HR.5.2.04-0039 Krila – terapijsko jahanje “EFESDE Matrica”
HRD, European Social Fund; 2014.-2015. HR.5.2.04-0012 Udruga Pegaz “Formiranje i aktiviranje IT volonterske mreže u području TPK”
Erasmus+, KA1; 2016. 2015-3—HR01-KA105-021531 Krila – terapijsko jahanje “On the WINGS of the Volunteers”
Erasmus+, KA1; 2015. 2014-3-HR01-KA105-012447 Krila – terapijsko jahanje  “Volunteering with Children and Horses”

25 Members of the Assembly – children with CP

President of the Association

Saša Tuksar,

Project Manager

  

Team for the Coordination

Lidija Samac

Chief Coordinator

Petra Peček – Head of the Property

Volunteers -

150

Team for the Horses

Feeders

Conditioners:

Anja Kuga

Kristina Škrivanek

Petra Peček

Ana Margetić

Martina Markušić

Stjepan Valjak,

Horse Trainer

Therapeutic teams

Saša Tuksar,

Riding Trainer

Anja Kuga,

Riding Trainer

Jelena Oreški,

Hyppotherapyst

Associates

Dr Sc Svetislav Polovina,

Physiatrist

Dr Sc Vinko Belak,

Prof Manager

 

Partneri

To su šest partneri u projektu. Kliknite na zastavu kako bi vidjeli web-lokaciju te zemlje u novom prozoru.